MZDY A PERSONALISTIKA 

Služby ponúkané v oblasti mzdovej a personálnej agendy :

 

- kompletné spracovanie a výpočet miezd

- vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd o prácach mimo pracovného pomeru

- evidencia a spracovanie osobných a pracovných údajov zamestnancov

- prihlásenie / odhlásenie zamestnávateľa a zamestnancov do / z poisťovní

- spracovanie mesačných výkazov pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne

- spracovanie mesačných prehľadov a ročných hlásení pre daňové úrady

- potvrdenia o príjmoch a zamestnaní, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, mzdové listy

- ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

- príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok, ...

 

Personalistiku a mzdovú agendu vedieme v mzdovom programe OLYMP. 

 

 

 

 

 

PRE NOVÝCH KLIENTOV zľava vo výške 100 % na 1 mesiac z ceny vedenia účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy.

Netrápte sa s Vaším účtovníctvom, na to sme tu predsa MY

Kontakt

Ing. Dana Albertová +421 918 030 995 dasors.sro@gmail.com